เครื่องมือของ Google ในการทำการตลาดออนไลน์ ถ้าไม่รู้จัก คุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องแน่นอน

Google analytics (GA) GA หรือ Google Analytics เป็นเครื่องมือของทาง Google ที่เกิดมาตั้งแต่ปี 2005 โดยการนำ Software ของ Urchin Software Corporation มาพัฒนาต่อ และให้เจ้าของเว็บไซต์นำโค้ดที่สร้างบัญชีสมาชิกไว้ ไปติดตั้งที่เว็บตนเองได้ฟรี เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เข้ามาใช้งานในเว็บ และนำผลการรวมข้อมูลไปวิเคราะห์แนวทางการทำตลาดออนไลน์ต่อไป หมายเหตุ :…

วิธีแก้ไขให้ custom field มี ลูกน้ำคั่น

ปกติแล้ว Custom field ที่ใส่ข้อมูลเป็นตัวเลข จะไม่แสดงตัว , คั่นตัวเลขให้ดังนั้นเราเลยต้องแก้ด้วยการใส่ โค้ดนิดหน่อยเพื่อให้ฟิลด์ที่เราต้องการแสดงเป็นตัวเลขอ่านง่ายๆ