วิธีแก้ไขให้ custom field มี ลูกน้ำคั่น

ปกติแล้ว Custom field ที่ใส่ข้อมูลเป็นตัวเลข จะไม่แสดงตัว , คั่นตัวเลขให้ดังนั้นเราเลยต้องแก้ด้วยการใส่ โค้ดนิดหน่อยเพื่อให้ฟิลด์ที่เราต้องการแสดงเป็นตัวเลขอ่านง่ายๆ 

site structure สำคัญอย่างไรกับ SEO

Site Structure คืออะไร ทำไมมีผลต่อ SEO ด้วย

ออกแบบเว็บไซต์ให้มีโครงสร้างที่ดี มีความหมายในแต่ละหน้า และเชื่อมต่อกันทุกส่วน มีผลทำให้ติดผลการค้นหาได้ง่ายขึ้น เพราะเนื้อหามีความหมายและเกี่ยวข้องกัน