อัตราค่าบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ

อัตราค่าบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ ปรับราคาใหม่ล่าสุดของทางไปรษณีย์

*มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554*

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

น้ำหนัก/weight                    อัตราค่าบริการ(บาท)/ship rate (฿)

ไม่เกิน 20 กรัม                                                   32.00

เกิน 20 กรัม แต่ไม่เกิน 100 กรัม                            37.00

เกิน 100 กรัม แต่ไม่เกิน 250 กรัม                          42.00

เกิน 250 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม                          52.00

เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม                        67.00

เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม                   82.00

เกิน 1.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม                   97.00

เกิน 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม                 122.00

เกิน 2.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3 กิโลกรัม                 137.00

เกิน 3 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3.5 กิโลกรัม                 157.00

เกิน 3.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4 กิโลกรัม                 177.00

เกิน 4 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4.5 กิโลกรัม                 197.00

เกิน 4.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม                 217.00

เกิน 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5.5 กิโลกรัม                 242.00

เกิน 5.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6 กิโลกรัม                 267.00

เกิน 6 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6.5 กิโลกรัม                 292.00

เกิน 6.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7 กิโลกรัม                 317.00

เกิน 7 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7.5 กิโลกรัม                 342.00

เกิน 7.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8 กิโลกรัม                 367.00

เกิน 8 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8.5 กิโลกรัม                 397.00

เกิน 8.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9 กิโลกรัม                 427.00

เกิน 9 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9.5 กิโลกรัม                 457.00

เกิน 9.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม               487.00

เกิน 10 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 11 กิโลกรัม                502.00

เกิน 11 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 12 กิโลกรัม                517.00

เกิน 12 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 13 กิโลกรัม                532.00

เกิน 13 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 14 กิโลกรัม                547.00

เกิน 14 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 15 กิโลกรัม                562.00

เกิน 15 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 16 กิโลกรัม                577.00

เกิน 16 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 17 กิโลกรัม                592.00

เกิน 17 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 18 กิโลกรัม                607.00

เกิน 18 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 19 กิโลกรัม                622.00

เกิน 19 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 20 กิโลกรัม                637.00

About the author