วิธีแก้ไขให้ custom field มี ลูกน้ำคั่น

100000 กับ 100,000 เลขแบบไหนอ่านง่ายกว่ากัน

ปกติแล้ว Custom field ที่ใส่ข้อมูลเป็นตัวเลข จะไม่แสดงตัว , คั่นตัวเลขให้ดังนั้นเราเลยต้องแก้ด้วยการใส่ โค้ดนิดหน่อยเพื่อให้ฟิลด์ที่เราต้องการแสดงเป็นตัวเลขอ่านง่ายๆ

Code PHP ที่ต้องใส่เพื่อให้ custom field แสดงลูกน้ำคั่นตัวเลข

โดยตัวหนังสือสีแดงหมายถึง ชื่อฟิลด์ใน custom field ที่ขัดสีเหลืองไว้นะครับ

custom field name สำหรับอ้างอิง
custom field name สำหรับอ้างอิง


//add comma to textfield in custom field
add_filter('acf/format_value/name=hour_meter','fix_number', 20, 3);
add_filter('acf/format_value/name=weight','fix_number', 20, 3);
function fix_number($value, $post_id, $field) {
$value = number_format($value);
return $value;
}

แก้ให้อ่านได้ง่าย ๆ

เท่านี้ ก็จะได้ตัวเลขสวย ๆ อ่านง่าย ๆ แบบนี้ 100,000 แทน 100000 กันแล้ว

About the author