ใส่ข้อความในเว็บอย่างไรให้ได้คุณภาพตามแนวคิด SEO

เมื่อหน้าเราไม่มีโค้ดขยะ ก็ทำให้  Google อ่านบทความของเราได้เข้าใจเร็วขึ้น ว่าข้อความไหน คือหัวเรื่อง เนื้อเรื่อง หรือหัวข้อรอง มีการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อความได้ดี ก็ทำให้จัดอันดับหน้าเราเข้าพวก เข้าที่ เข้ารอยได้เร็ว