ตั้งค่า XAMPP

การตั้งค่า XAMPP

เวลาใช้ XAMPP ในการพัฒนาหรือทดสอบเว็บ มักจะเจอข้อจำกัด error ต่าง ๆ ลองแก้ไขค่าเหล่านี้ดูครับ

ดาวน์โหลด XAMPP 7.1 ได้ที่นี่นะครับ

แก้ไขค่าพวกนี้ใน php.ini ครับ กดปุ่มตามภาพเลย

xampp-control-panel-php-ini
xampp-control-panel-php-ini credit from mclibre.org

 

เมื่อกดปุ่มแล้วจะมีไฟล์ text editor หรือ notepad ขึ้นมา ให้แก้ไขค่าตามรายละเอียดข้างล่างนี้

แต่ละข้อ อย่าให้มีเครื่องหมาย ; ข้างหน้า แปลว่าไม่ให้ทำงาน

  • รายการนี้อยู่ในหัวข้อ upload
  • upload_max_filesize = 1000M
    รายการนี้อยู่ในหัวข้อ Data Handler
  • post_max_size = 1000M
    3 รายการนี้อยู่ในหัวข้อ Resource limits
  • max_input_vars = 5000  (ลบ ; ด้านหน้าออกด้วย)
  • memory_limit = 256M
  • max_execution_time = 60

เมื่อแก้ไขครบให้กด save และ restart  XAMPP ใหม่ โดยการกดปุ่ม STOP / START ของ Apache อีกครั้ง

About the author