สาระน่ารู้เรื่อง Website Wordpress SEO

ตั้งค่าธนาคารในการโอนเงินใน WooCommerce

Tags :

lock

Swift Code ของธนาคารต่างๆเพื่อใช้ในการโอนเงินข้ามประเทศ

Swift Code เป็นมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ว่าด้วยรหัสที่ใช้สำหรับระบุธนาคาร และสาขาของธนาคารทั่วโลก (Bank Identifier Code) เพื่อใช้ในการโอนเงินระหว่างธนาคาร โดยเฉพาะระหว่างประเทศ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว รหัสของมาตรฐานนี้มักเรียกกันว่า BIC code หรือ Swift Code เนื่องจากองค์กร Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการลงทะเบียนรหัส ปัจจุบันมีสถาบันการเงินมากกว่า 8100 แห่งใน 208 ประเทศและดินแดนที่ลงทะเบียนกับ SWIFT

SWIFT Code คือรหัสของธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก เพื่อใช้รับส่งข้อความระหว่างกัน เช่น คำสั่งโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น โดย SWIFT มีชื่อย่อมากจาก Society for World-Wide Interbank Financial Telecommunication โดย SWIFT Code จะมีความยาว 8 – 11 ตัว ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข เช่น KASITHBKXXX ซึ่งมีความหมายดังนี้

  • อักษรตัวที่ 1 – 4 หมายถึงรหัสของธนาคารนั้นๆ เช่น KASI = Kasikornbank
  • อักษรตัวที่ 5 – 6 คือรหัสประเทศ เช่น TH = Thailand
  • อักษรตัวที่ 7 – 8 คือรหัสบอกเมือง เช่น BK = Bangkok
  • 3 ตัวสุดท้ายหมายถึงรหัสสาขาธนาคาร ถ้าเป็นสำนักงานใหญ่จะเป็น XXX

Swift Code is a standard format of Bank Identifier Codes (BIC) and it is unique identification code for a particular bank. These codes are used when transferring money between banks, particularly for international wire transfers. Banks also used the codes for exchanging other messages between them.

SWIFT เป็นองค์กรรับผิดชอบในการลงทะเบียนรหัส (Code) การโอนเงินไปยังธนาคารต่างประเทศ โดยปัจจุบันมีธนาคารที่มากกว่า 8,100 แห่ง กว่า 208 ประเทศ ที่ใช้มาตรฐาน SWIFT Code

รายละเอียดธนาคารไทยการโอนเงินใน WooCommerce

ธนาคารกสิกรไทย
IBAN : KASIKORNBANK Public Company Limited
Sort Code : KBANK
BIC/Swift : KASITHBK

ธนาคารกรุงเทพ
IBAN : BANGKOK BANK Public Company Limited
Sort Code : BBL
BIC/Swift : BKKBTHBK

ธนาคารไทยพาณิชย์
IBAN : Siam Commercial Bank Public Company Limited
Sort Code : SCB
BIC/Swift : SICOTHBK

ธนาคารทหารไทย
IBAN : TMB BANK Public Company Limited
Sort Code : TMB
BIC/Swift : TMBTHB

ธนาคารกรุงไทย
IBAN : KRUNG THAI BANK Public Company Limited
Sort Code : KTB
BIC/Swift : KRTHTHBK

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
IBAN : Bank of Ayudhya Public Company Limited
Sort Code : BAY
BIC/Swift : AYUDTHBK

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์
IBAN: Standard Chartered Bank (Thailand)
Sort Code : SCBTBANK
Swift Code: SCBLTHBX

ธนาคารยูโอบี
ชื่อธนาคาร: Union Overseas Bank (Thai) [UOB Thailand]
Sort Code : UOB
Swift Code: BKASTHBK

สงสัยสอบถามเพิ่มเติม หรือติดต่อเรียนทำเว็บด้วย Wordpress กับเราได้ที่ :

LINE ID

@webwithwp

Facebook

@webwithwp

Instagram

@webwithwp

Youtube

@webwithwp

แชร์บทความไปยัง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

More
articles

Scroll to Top